HERBALIFE TüRKIYE APTALLAR IçIN

herbalife türkiye Aptallar için

Şirket kendi kazandığı paradan sizin hesabınıza dünyalık yatırıyor. Son olarak Eğer getirdiniz zat önemli anlamda bir iş dokumayorsa ve sizinle aynı iskonto oranında ise doğrusu o da %50 deyse sizde %50 deyseniz şirket bunu çevirdiği ciro üzerinden size bir telif hakkı dediğimiz bir ödeme yapmaktadır. Bu harika bir şeydir.

read more